Oferta

  • MediStat oferuje kompleksowe usługi najwyższej jakości w zakresie zarządzania danymi medycznymi.
  • Naszym celem jest wspomaganie klientów w gromadzeniu i analizie wyników badań klinicznych.

O mnie

Maciej Niewada, lek., mgr ekonomii
Doktor nauk medycznych, Akademia Medyczna w Warszawie, 2004
Dyplom lekarza, Akademia Medyczna w Warszawie, 1997
Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2000
Dodatkowa edukacja w London School of Economics oraz Medical University of Utrecht
Obecnie zatrudniony na Akademii Medycznej w Warszawie jako adiunkt

Kontakt

Maciej Niewada

e-mail: mniewa@medistat.pl

© Copyright by MediStat